top of page

Özel Kurslar 

İşte Türkçe Logo, Business Turkish, Online Lessons

Kimler Katılabilir?

Türkiye’de iş yapan yabancılar; iş insanları, öğrenciler, ilgililer…

Türkiye’ye iş amaçlı taşınacak yabancılar.

Yurtdışında Türk şirketlerinde çalışan yabancı personeller.

İş ortamlarında Türk meslektaşları ile etkili iletişim kurmak isteyen herkes.

 

Kurs Başlangıcı

Dilediğiniz tarih ve saatte canlı ve online iş Türkçesi kursunu başlatabiliriz.

 

Kurs Seviyeleri ve Süresi

İş Türkçesi kurslarımız, dil yeteneğini tanımlayan ve uluslararası bir standart olan Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi (CEFR) temelli basamaklı kur sistemine göre sınıflandırılmıştır. Kurs süresi öğrenici görüşmeleri ile belirlenir.

Dünya genelinde öğrencilerin dil becerilerini tanımlamak için kullanılır.

A1 – A2: Temel Türkçe

B1 – B2: Orta Türkçe

C1 – C2: İleri Türkçe

 

Birebir ve Grup Özel Dersleri

Öğrenici ihtiyaçları ve talepleri göz önünde bulundurularak bireysel ya da grup özel dersleri tasarlanabilir.

Kurs Ücretleri

Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi (CEFR) temelli basamaklı kur sistemine göre belirlenmiş kur ücretlerimize ulaşmak için tıklayınız. 

Yabancılar için iş Türkçesi kurslarımız altı aşamalı bir süreci kapsar:

01

Ön görüşme

Öğrenicilerimizle Türkçe dil düzeyleri, dil hedefleri, iş alanları, öğrenim için zaman dilimleri gibi konular üzerine ön görüşme yapıyoruz.

02

Öğrenicilerimize çeşitli ihtiyaç analizleri uygulayarak öncelikli Türkçe dil ihtiyaçlarını ve mesleki becerileri belirliyoruz. 

03

Program Tasarımı

İhtiyaç analizlerimiz ve diğer faktörlerden hareket ederek tamamen öğreniciye özel Türkçe kurs programı belirliyoruz.

04

Kurs

Kurslarda dersler, ara sınavlar, ödevlendirmeler ve diğer uygulamalar çevirim içi (online) yürütülüyor. 

05

Kurs Bitirme Sınavı

Tasarlanan kurs periyodunun ardından öğrenicinin hedeflenen Türkçe dil seviyesine hangi düzeyde ulaştığı ve mesleki becerileri hangi düzeyde kazandığı ölçülüyor. 

06

Kurs Sonrası Destek

Kurs sonrasında öğrenicilere iş hayatlarında Türkçe kullanırken karşılaştıkları zorluklarda destek olmaya devam ediyoruz.

bottom of page