top of page

Hakkımızda

İşte Türkçe Logo, Business Turkish, Online Lessons
Business Turkish TEacher, İş Türkçesi Hocası, İşte Türkçe öğretmeni

"Öğrenici  temelli iş Türkçesi dersleri!"

Woman Language Teacher

İşte Türkçe Akademi olarak sadece alanında uzman, deneyimli, güvenilir ve başarılı bir özgeçmişe sahip isimlerle çalışıyoruz. Ekibimiz alanında donanımlı, tecrübeli ve akademik eğitmenlerden oluşur.  

Eğitmenlerimiz; öğrenme alışkanlıklarınıza uyacak ve akademik ya da meslekî hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak size özel bir müfredat tasarlamak için sizinle birlikte çalışacaktır. Öğrenicilerin istediklerini seçebilecekleri geniş bir konu ve ders yelpazesi sunuyoruz.  Özelleştirilmiş derslerle istenilen seviyelere ve mesleklere yönelik öğretim yapılacaktır.

Öğretim Yöntem ve Tekniklerimiz

​Kurslarımıza katılan öğrencilerin dil düzeyleri dikkate alınarak aşağıdaki öğretim yöntemleri kullanılmaktadır. İşitsel, dilsel, iletişimci yaklaşım başta olmak üzere farklı öğretim yöntemlerini içine alan eklektik (bütüncül) yöntem benimsenmektedir. Öğrenci merkezli yaklaşım esas alınmaktadır.

Özel ders ve kursların başlangıcında ihtiyaç analizleri uygulanmaktadır. Böylelikle öğrencilerin ihtiyaçları tespit edilir ve öğretim bu ihtiyaçlar üzerine temellendirilir.

Aktarma, rol oynama ve yaratıcı drama, grup tartışmaları, sunum, görev temelli öğretim gibi yöntemler kurslarımıza katılan öğrenicilerin dil düzeyleri dikkate alınarak kullanılmaktadır.

Bilişim teknolojileri öğrenme sürecinde yoğun olarak kullanılarak dil öğretim programı öğrencilere görsel ve işitsel olarak daha etkin biçimde sunulabilmektedir.

Yabancılar İçin Genel AmaçlıTürkçe Dersleri

"İş yerinde ve günlük hayatta etkili iletişim!"

Ön görüşme sonrasında öğrenicilerin genel Türkçe seviyeleri iş Türkçesi dersleri için yeterli değilse genel Türkçe dersleri ile başlayabiliyoruz. Kurs planlamamız oldukça esnek. Öğrenicinin acil ihtiyaçları, kursa ayırabileceği zaman dilimi ve diğer taleplerini önemsiyoruz. 

Students profile photographs
bottom of page